Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince

Kalendarium

Środa, 2021-05-12

Imieniny: Dominika, Imeldy

Nasza szkoła ma już 66 lat

Oto kilka faktów z jej historii:

 

„Idziem do Ciebie Matko, Ziemio nasza, coś z pierworodnej zrodziła nas gliny” Maria Konopnicka

Tym cytatem rozpoczyna się kronika szkolna z 5 września 1945 roku. Historię opisuje kierownik szkoły - Antonina Matczak. Oto fragment jej zapisu:

      „Dziwnym zbiegiem okoliczności stosunkowo najmniejszemu zniszczeniu uległ budynek szkolny w Wiślinkach, do którego skierowane były pierwsze moje kroki, po przybyciu na miejsce. Częściowemu zniszczeniu uległ dach i mury, całkowicie oszklenie, gdyż nie ma ani jednej szyby. Sprzęt szkolny częściowo również ocalał, jest kilka ławek, tablice i szafy, ale w budynku szkolnym i naokoło nieład straszliwy. W tej chwili ogólna ilość uczniów wynosi 19”.

         Stopniowo przybywało dzieci. W roku 1946 było ich 29, w 1948 –38. Ewidencję uczniów prowadzono od roku 1958. Obecnie ostatni zapisany uczeń nosi numer 1211, do szkoły uczęszcza obecnie 183 dzieci.

     Zmieniała się długość nauki – uczono się  4,5,6,7,8 lat. Od roku 1999 szkołę podstawową w Wiślince przekształcono w szkołę sześcioletnią.

Pracowało tutaj 3 kierowników, 6 dyrektorów: Antonina Matczak, Zofia Ludko, Alfons Domachowski, Jerzy Drwal, Lidia Ramos, Danuta Karwik, Aldona Skibińska – Krupska, Regina Figarska, Barbara Bałucińska,; 105 nauczycieli, 13 pracowników obsługi i administracji.

Wraz ze zwiększającą  się liczbą uczniów stopniowo rozbudowywano szkołę. W latach 1965-67 zbudowano pawilon szkolny ufundowany ze składek społeczeństwa województwa gdańskiego, w 1987 roku jego kolejną część z funduszy Gminy Pruszcz Gdański. W roku 2005 ruszyła kolejna rozbudowa dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego,  budżetu państwa i Gminy Pruszcz Gdański.

 

Poniżej zdjęcia z kroniki naszej szkoły.