Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince

Kalendarium

Środa, 2021-05-12

Imieniny: Dominika, Imeldy

Historia Wiślinki

    Źródła historyczne podają, że w 1310 roku Jakub i Jan - synowie kasztelana gdańskiego – Wacława sprzedali 9 wsi na Żuławach m.in. Wiślinkę Zakonowi Krzyżackiemu. Wsie te w 1290 roku książę Mestwin darował poprzednikom  kasztelana. Po wojnie trzynastoletniej i opuszczeniu przez  Krzyżaków Pomorza, Wiślinka  znalazła  się  w obrębie  dóbr  gdańskich. W roku 1550 Magistrat  gdański nadał  36 włók i 4 włóki wolne  gdańskim mieszczanom. Rada Miasta Gdańska zachowała  sobie prawo rozstrzygania sporów  pomiędzy  chłopami z Wiślinki a  ich  właścicielami. Dochodziło do nich najczęściej  w sprawie wyboru sołtysa. Problemem mieszkańców tej ziemi było utrzymanie koryta rzeki. W 1514 roku Wisła przerwała tu groblę, którą zdołano szybko naprawić. Ważnym  zabytkiem w Wiślince  jest dom mieszkalny  nr 7 z 1799 roku, który objęty jest prawną  ochroną.

 

    Obecnie Wiślinka jest jedną z pięciu największych wsi (spośród 33) wchodzących w skład Gminy Pruszcz Gdański. Według danych z dnia 10.XI.2000 liczba ludności wynosi 896 mieszkańców. Wieś leży w części wschodniej gminy, na obszarze Żuław Lewobrzeżnych, przy głównej trasie z Gdańska do Sobieszewa.