Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince

Kalendarium

Wtorek, 2021-05-18

Imieniny: Alicji, Edwina

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

    

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wiślince w bieżącym roku szkolnym realizowany jest projekt edukacyjny pt.: „Przyszłość w edukacji – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w Gminie Pruszcz Gdański”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego.  Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III.

 

         W ramach tego projektu w roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole realizowane są poniższe zajęcia:

-  zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożone ryzykiem dysleksji,

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,

- zajęcia dla uczniów z wadami postawy,

- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne,

- zajęcia rozwijające – plastyczne.