Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince

Kalendarium

Czwartek, 2021-04-22

Imieniny: Łukasza, Kai

Spotkania z rodzicami

Harmonogram szkolny 2020/2021 – informacja dla rodziców

data

 

uwagi

16.09.2020 r.

zebranie głównej rady rodziców

 

18.11.2020 r.

planowany termin spotkania z rodzicami

 

do 22.12.2020 r.

- podanie propozycji ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania (oceny mogą ulec zmianie)

 

do 22.01.2021 r.

podanie ocen przewidywanych

(z wpisem do dziennika)

 

27.01.2021 r.

- zebranie rady pedagogicznej -  klasyfikacja śródroczna

- spotkanie z rodzicami

od 28.01.2021 r.

 II półrocze

24.03.2021 r.

planowany termin spotkania z rodzicami

 

do 26.05.2021 r.

- podanie propozycji ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania (oceny mogą ulec zmianie);

- skuteczne poinformowanie R i U o zagrożeniu oceną ndst lub oceną naganną zachowania

 

26.05.2021 r.

planowane spotkanie z rodzicami

 

do 11.06.2021 r.

podanie ocen przewidywanych

(z wpisem do dziennika)

 

11-16.06.2021r.

okres odwoławczy

 

16.06.2020r.

zebranie rady pedagogicznej -klasyfikacja roczna